Pravidla lovu Labská "A"

RYBÁŘSKÝ ŘÁD

Popis revíru

Údolní nádrž LABSKÁ „A“ – LABE 40-41 - část " u hráze "

Místní ustanovení

 

Lov je povolen pouze s platnou Povolenkou k rybolovu, vydanou RSŠM

Lov je povolen pouze v části „A“ ú.n., vyznačené na přiložené mapce a označené cedulemi začátku a konce revíru

Lov mezi hraničními cedulemi a hrází je přísně zakázán

Lov je povolen ze břehu, bellyboatu, pantoon boatu a nafukovacího gumového člunu. Gumový člun může být poháněn pouze vesly nebo pádly, ne spalovacím ani elektrickým motorem. 

Na gumovém člunu může být bez ohledu na jeho velikost pouze jeden rybář, dva a více jsou hrubý přestupek proti řádu a podléhají následujícím sankcím

Lov je povolen od 16. dubna do 30. listopadu

Lov v zátoce od mostu silnice Vrchlabí – Špindlerův Mlýn po Labskými apartmány je povolen od 16. června (stará silnice kolem zátoky)

Lovci z bellyboatu, pantoon boatu a gumového člunu musí mít viditelně  umístěnou povolenku na rukávě, v horní části zad nebo na batohu

 

denní doba lovu              duben                 6-19 hod. I.č.

                                            Květen                6-20 hod. I.č.

                                            červen                 5-21 hod. I.č.

                                            červenec             5-21 hod. I.č.

                                            srpen                   6-21 hod. I.č.

                                            září                       7-19 hod. I.č.

                                            říjen                     7-18 hod. I.č.

                                        listopad                      7-16 hod. středoevrop.č.

 

Povolené způsoby lovu:

Lov umělou muškou s muškařskou šňůrou

Lov umělou muškou nahazovanou pomocí zátěže (olůvko, bavorské dřívko, plovátko, sbirolino)

Lov přívlačí

ostatní způsoby lovu jsou zakázány

Povolené nástrahy:

umělé mušky v počtu max. 3 ks, vázané na jednoháčku bez protihrotu, případně se zamáčknutým protihrotem

třpytky, woblery, twistery apod. opatřené pouze jedním jednoháčkem bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem

 

doba hájení:      pstruh obecný                                – celoročně

                              lipan podhorní                              – celoročně

                              pstruh duhový (zlatá forma)      – celoročně

                              pstruh duhový (větší jak 40 cm)              – celoročně

                              siven americký (větší jak 40 cm – celoročně

míra ryb:            pstruh duhový                               – od 30 do 40 cm

                              siven americký                               – od 30 do 40 cm

 

Denní povolený úlovek jsou celkem 3 ks mírových ryb, buď pstruha duhového, nebo sivena amerického, nebo kombinace těchto dvou ryb

 

Úlovek ostatních druhů ryb není omezen co do počtu  i hmotnosti. Ponechané lososovité ryby musí být okamžitě usmrceny a zapsány do kolonky úlovků  v povolence k rybolovu

 

Délka kontrolovaných a zapsaných ryb se nesmí lišit o více než 1 cm

 

Ponechané ryby musí být při přerušení lovu zapsány na zadní straně povolenky !

Ryby, které si lovící nechce ponechat nebo nemají stanovenou míru musí být s maximální šetrností vráceny do vody

 


 

Přechovávání živých lososovitých ryb je přísně zakázáno, ostatní ryby lze uchovávat ve vezírcích běžných obchodních zvyklostí.

 

Ukončení lovu:

 

V rámci denní doby lovu

Ponecháním si povoleného úlovku 3 ks lososovitých

Odevzdáním Povolenky k rybolovu

Porušením rybářského řádu

 

Lovící se musí ke svým kolegům chovat ohleduplně a přírodu ponechávat nedotčenou svou činností

Lovící je povinen do 14ti dní odevzdat Povolenku k rybolovu jíž skončila platnost, s vyplněnou či proškrtnutou kolonkou úlovků. Povolenka se musí odevzdat i v případě nedosažení úlovku.

 

Povolenku lze osobně odevzdat provozovateli revíru, tj RSŠM, zaslat poštou na adresu

provozovatele či vhodit do schránek umístěných na březích údolní nádrže.

 

Lovící je povinen podrobit se v rámci místního rybářského řádu kontrole ve smyslu ustanovení paragrafu 13 odst. 7 Zákona o rybářství, pracovníkům Správy KRNAP, Městské a Státní policii ČR, orgánům státní správy a rybářskému hospodáři, v tomto případě osobám pověřenými

RSŠM v souladu se Zákonem o rybářství.

 

Kontrola se týká nejen způsobilosti k lovu v rámci Povolenky k rybolovu , ale i používaných nástrah, batohů, chlebníků, rybářských košíků, bellyboatů apod.

 

Mládežníci do 15ti let a ženy musí mít platnou Povolenku k rybolovu

 

Hrubé porušení pravidel lovu (podměrečné či nadměrečné ryby, více ryb, nešetrné nakládání s rybou, nevhodné fotografování, nepodepsaná povolenka atd.) mohou být dle paragrafu 35, písmeno f trestního zákoníku v kárném řízení sankciovány zákazem rybolovu až na 1 rok nebo pokutou až do výše 8000,- Kč

 

RYBÁŘSKÝ ŘÁD JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ POVOLEKY K

RYBOLOVU A KAŽDÝ LOVÍCÍ SE S NÍM MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM

RYBOLOVU SEZNÁMIT A VE VŠECH BODECH HO DODRŽOVAT

 

SEZNÁMENÍ SE S RYBÁŘSKÝM ŘÁDEM KAŽDÝ LOVÍCÍ STVRDÍ SVÝM PODPISEM NA ZADNÍ STRANĚ POVOLENKY K RYBOLOVU. BEZ PODPISU JE POVOLENKA K RYBOLOVU POVAŽOVÁNA ZA NEPLATNOU !!!

 

FOTOGRAFOVÁNÍ:

PŘI FOTOGRAFOVÁNÍ KAPITÁLNÍCH ÚLOVKŮ MŮŽE BÝT RYBA PO

VYLOVENÍ RUKOU ČI PODBĚRÁKEM VYZVEDNUTA MOKRÝMA RUKAMA

A FOTOGRAF MUSÍ RYCHLE UDĚLAT MAX. 3 SNÍMKY. POKUD NENÍ KDO BY FOTOGRAFOVAL, RYBY SE SMÍ FOTOGRAFOVAT POUZE VE VODĚ S

MUŠKOU ČI TŘPYTKOU. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ BÝT POLOŽENA NA ZEM!!!